top of page

Pogosta vprašanja

Za vsa vprašanja smo vam na voljo po elektronski pošti.

Pogoji

1. Sprejemanje pogojev uporabe in sprememb.

Vsakič, ko uporabite ali omogočite dostop do tega spletnega mesta, se strinjate, da vas zavezujejo ti pogoji uporabe, kot so občasno spremenjeni z ali brez obvestila. Poleg tega, če uporabljate določeno storitev na tem spletnem mestu ali prek njega, boste za vas veljala vsa pravila ali smernice, ki veljajo za te storitve in bodo s sklicevanjem vključeni v te pogoje uporabe. Oglejte si našo politiko zasebnosti, ki je vključena v te pogoje uporabe s sklicevanjem.

2. Naše storitve.

Naše spletno mesto in storitve, ki so vam na voljo na in prek našega spletnega mesta na podlagi "TAKŠNE, KOT SO". Strinjate se, da si lastniki tega spletnega mesta izključno pridržujejo pravico in lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila in kakršne koli odgovornosti do vas spremenijo ali ukinejo to spletno mesto in njegove storitve ali izbrišejo podatke, ki ste jih posredovali, začasno ali trajno. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za pravočasnost, izbris, neshranjevanje, netočnost ali nepravilno dostavo kakršnih koli podatkov ali informacij.

3. Vaše odgovornosti in obveznosti pri registraciji.

Za uporabo tega spletnega mesta se morate ali pa se boste morali registrirati na našem spletnem mestu in se strinjati, da boste na zahtevo posredovali resnične informacije. Ob registraciji se izrecno strinjate z našimi Pogoji uporabe, ki jih lahko občasno spremenimo in so na voljo tukaj.

4. Politika zasebnosti.

Podatki o registraciji in drugi osebno določljivi podatki, ki jih morda zbiramo, so predmet pogojev našega pravilnika o zasebnosti.

5. Registracija in geslo. Odgovorni ste za ohranjanje zaupnosti vašega gesla in ste odgovorni za vse uporabe prek vaše registracije in/ali prijave, ne glede na to, ali ste jih odobrili ali nepooblastili. Strinjate se, da nas boste takoj obvestili o kakršni koli nepooblaščeni uporabi vaše registracije, uporabniškega računa ali gesla.

6. Vaše ravnanje.

Strinjate se, da vas lahko naše spletno mesto izpostavi vsebini, ki je lahko sporna ali žaljiva. Na noben način vam ne odgovarjamo za vsebino, ki je prikazana na tej spletni strani, niti za morebitne napake ali opustitve.
Izrecno se strinjate, da z uporabo tega spletnega mesta ali katere koli ponujene storitve ne boste:
(a) zagotoviti kakršno koli vsebino ali izvajati kakršno koli ravnanje, ki je lahko nezakonito, nezakonito, grozeče, škodljivo, žaljivo, nadlegovanje, zalezovanje, odškodninsko, obrekljivo, klevetniško, vulgarno, obsceno, žaljivo, sporno, pornografsko, namenjeno ali moti ali moti to spletno mesto ali katera koli ponujena storitev, okužena z virusom ali drugo destruktivno ali škodljivo programsko rutino, povzroči civilno ali kazensko odgovornost ali ki lahko krši veljavno lokalno, nacionalno ali mednarodno zakonodajo;
(b) lažno predstavljati ali napačno predstavljati vašo povezavo s katero koli osebo ali subjektom ali ponarejati ali drugače poskušati prikriti ali napačno predstaviti izvor katere koli vsebine, ki ste jo zagotovili;
(c) zbiranje ali pridobivanje kakršnih koli podatkov o drugih uporabnikih;
(d) nuditi ali uporabljati to spletno mesto in katero koli vsebino ali storitev na kakršen koli komercialen način ali na kakršen koli način, ki bi vključeval neželeno pošto, vsiljeno pošto, verižna pisma, piramidne sheme ali katero koli drugo obliko nepooblaščenega oglaševanja brez našega predhodnega pisnega soglasja;
(e) zagotoviti kakršno koli vsebino, ki lahko povzroči našo civilno ali kazensko odgovornost ali ki lahko predstavlja ali se šteje za kršitev katere koli lokalne, nacionalne ali mednarodne zakonodaje, vključno z, vendar ne omejeno na zakone v zvezi z avtorskimi pravicami, blagovno znamko, patentom ali trgovino skrivnosti.

7. Storitve tretjih oseb.

Blago in storitve tretjih oseb se lahko oglašujejo in/ali dajo na voljo na ali prek tega spletnega mesta. Izjave v zvezi z izdelki in storitvami, ki jih zagotavljajo tretje osebe, urejajo politike in izjave teh tretjih oseb. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za nobeno vaše poslovanje ali interakcijo s tretjimi osebami.

8. Odškodnina.

Strinjate se, da nas, naše hčerinske družbe, podružnice, povezane stranke, uradnike, direktorje, zaposlene, agente, neodvisne izvajalce, oglaševalce, partnerje in partnerje blagovne znamke, odškodujete in varujete pred kakršnimi koli zahtevki ali zahtevami, vključno z razumnimi pravnimi stroški, ki bi lahko bili ki jih je naredila katera koli tretja oseba, ki je posledica ali izhaja iz vašega ravnanja ali povezave s tem spletnim mestom ali storitvijo, vaše kršitve teh pogojev uporabe ali katere koli druge kršitve pravic druge osebe ali stranke.

9. ODPOVED JAMSTEV. RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA JE VAŠA UPORABA TEGA SPLETNEGA MESTA IN KAKRŠNIH KOLI PONUJENIH STORITEV ALI VSEBINE ("STORITEV") NA VOLJO IN VAM JE ZAGOTOVLJENA NA LASTNO ODGOVORNOST. NA VOLJO VAM JE "TAKŠEN, KOT JE" IN IZRECNO ZAVRAČAMO VSE JAMSTVA KAKRŠNE KOLI VRSTE, IMPLICITNA ALI IZRECNA, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA GARANCIJE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN IN NEKRŠITVE. NE DAJEMO NOBENEGA JAMSTVA, IMPLICITNEGA ALI IZRECNEGA, DA BO KATERI KOLI DEL STORITVE NEPREKINJEN, BREZ NAPAK, BREZ VIRUSOV, PRAVOČASEN, VAREN, NATANČEN, ZANESLJIV, KAKRŠNE KOLI KAKOVOSTI, NI DA BO KAKRŠNA KOLI VSEBINA NA KATERIKOLI NAČIN VARNA ZA PRENOS . RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA NI MI ALI KAKRŠEN KOLI UDELEŽENEC V STORITVI NE ZAGOTAVLJAMO KAKRŠNEKOLI VRSTE STROKOVNIH NASVETOV IN DA JE UPORABA TAKŠNIH NASVETOV ALI DRUGIH INFORMACIJ IZKLJUČNO NA VAŠO LASTNO ODGOVORNOST IN BREZ NAŠE KAKRŠNE KOLI ODGOVORNOSTI. Nekatere jurisdikcije morda ne dovoljujejo zavrnitve implicitnih jamstev in zgornja zavrnitev odgovornosti morda ne velja za vas samo, ker se nanaša na implicitna jamstva.

10. OMEJITEV ODGOVORNOSTI. IZRECNO RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA NE BOMO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI EKSEMPLARNO ŠKODO, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA ŠKODO ZARADI IZGUBE DOBIČKA, DOBREGA IMENA, UPORABE, PODATKOV ALI DRUGIH NEMATERJETNIH OBVEŠČENI SMO O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE), KI IZHAJAJO ZARADI ALI IZHAJAJO IZ (I) UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE STORITVE, (II) STROŠKOV ZA PRIDOBITEV NADOMESTNEGA BLAGA IN/ALI STORITEV, KI IZHAJAJO IZ KAKRŠNE KOLI VNESENE TRANSAKCIJE VKLJUČEVANJE PREK STORITVE, (III) NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA DO ALI SPREMEMBE VAŠIH PRENOSOV PODATKOV, (IV) IZJAV ALI RAVNANJA KATERE KOLI TRETJE OSEBE V STORITVI ALI (V) KAKRŠNE KOLI DRUGE ZADEVE V POVEZAVI S STORITVO. V nekaterih jurisdikcijah ni dovoljeno omejiti odgovornosti, zato takšne omejitve morda ne veljajo za vas.

11. Pridržek pravic. Pridržujemo si vse svoje pravice, vključno z vsemi avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, patenti, poslovnimi skrivnostmi in vsemi drugimi lastniškimi pravicami, ki jih morda imamo na našem spletnem mestu, njegovi vsebini ter blagu in storitvah, ki jih lahko nudimo, vendar ne omejeno nanje. . Za uporabo naših pravic in lastnine je potrebno naše predhodno pisno soglasje. Z dajanjem storitev na voljo vam ne zagotavljamo nobenih implicitnih ali izrecnih licenc ali pravic in ne boste imeli nobenih pravic do kakršne koli komercialne uporabe našega spletnega mesta ali storitve brez našega predhodnega pisnega soglasja.

12. Obvestilo o kršitvi avtorskih pravic. Če menite, da je bila vaša lastnina uporabljena na kakršen koli način, ki bi veljal za kršitev avtorskih pravic ali kršitev vaših pravic intelektualne lastnine, se lahko obrnete na našega zastopnika za avtorske pravice na naslednjem e-poštnem naslovu:

info.probis@gmail.com

13. Veljavno pravo.

Strinjate se, da te pogoje uporabe in morebitne spore, ki izhajajo iz vaše uporabe tega spletnega mesta ali naših izdelkov ali storitev, urejajo in razlagajo v skladu z lokalnimi zakoni, kjer je sedež lastnika tega spletnega mesta, ne glede na njegovih kolizijskih določb. Z registracijo ali uporabo tega spletnega mesta in storitve soglašate in se podrejate izključni pristojnosti in kraju okraja ali mesta, kjer je sedež lastnika tega spletnega mesta.

14. Razne informacije. (i) V primeru, da so ti pogoji uporabe v nasprotju s katero koli zakonodajo, po kateri lahko katero koli določbo razglasi za neveljavno sodišče, ki je pristojno za stranke, se bo taka določba razlagala tako, da odraža prvotne namene strank v skladu z veljavno zakonodajo. , preostali del teh pogojev uporabe pa ostane veljaven in nedotaknjen; (ii) Če nobena stranka ne uveljavlja katere koli pravice v skladu s temi pogoji uporabe, se ne šteje za odpoved kateri koli pravici te stranke in ta pravica bo ostala v polni veljavi; (iii) Strinjate se, da je treba ne glede na kakršen koli statut ali zakon v nasprotju s kakršnim koli zahtevkom ali razlogom, ki izhaja iz tega spletnega mesta ali njegovih storitev, vložiti v enem (1) letu po nastanku takega zahtevka ali vzroka ali pa zahtevek za vedno zastara. ; (iv) Svoje pravice in obveznosti v skladu s temi pogoji uporabe lahko prenesemo in bomo oproščeni vseh nadaljnjih obveznosti.

15. Soglasje

Če nadaljujete z brskanjem ali kako drugače dostopate do spletnega mesta, sporočate, da sprejemate zgoraj navedene pogoje in zavrnitev odgovornosti. Če ne sprejmete nobenega od teh pogojev, zapustite to spletno mesto.

Bolje za okolje

bottom of page