top of page

Hibridni pretvarači 

Hibridni pretvarač 01

  • Baterija niskog napona 48 V, dizajn izolacije transformatora

  • 6 vremenskih perioda za punjenje/pražnjenje baterije

  • Maks. struja punjenja/pražnjenja od 240A

  • Maks. 10 komada paralelno

  • DC par i AC par za naknadnu ugradnju postojećeg solarnog sustava

  • Podrška za pohranu energije iz dizel generatora

  • Podržava trofazni neuravnoteženi izlaz

  • Jedinstvena aplikacija Smart Load i funkcija grid peak shaving

Sigurno i pouzdano

Glavni zadatak mrežnog pretvarača je pretvoriti istosmjernu struju generiranu iz PV polja u korisnu izmjeničnu struju. Hibridni pretvarači idu korak dalje i rade s baterijama kako bi pohranili i višak energije. U zemljama u razvoju, hibridni pretvarači su više potrebni da bi se nadoknadile slabe ili povremene mreže ili nedostatak električne energije u mreži.

Pametan

Hibridni pretvarač 02

Solar uključen!

Kliknite za preuzimanje.

pexels-pixabay-356049.jpg
Untitled 1.webp

Bolje za okoliš

bottom of page